☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa
Grafika zawierająca herb Urząd Miasta Józefowa

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXV sesja Rady Miasta Józefowa - 29.07.2020 r. (uchwały nr 210 - 226 + stanowisko)

Porządek obrad, wyniki głosowania imiennego i nagranie z sesji.

Protokół z XXV sesji Rady Miasta Józefowa.

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
210/VIII/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
wyjaśnienia
aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 11.08.2020 r. pod poz. 8466

211/VIII/2020 zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027
załącznik nr 1
załącznik nr 2
aktualna nie
212/VIII/2020 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Józefów na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”
załącznik nr 1
aktualna nie
213/VIII/2020 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie miasta Józefowa
załącznik nr 1
aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 11.08.2020 r. pod poz. 8467

214/VIII/2020 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w Józefowie w obrębie 22 aktualna nie
215/VIII/2020 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie, w pasie drogi dojazdowej aktualna nie
216/VIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Jarosławskiej
załącznik
aktualna nie
217/VIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie przy ul. Lelewela aktualna nie
218/VIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów aktualna nie
219/VIII/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Józefów na rok szkolny 2020/2021 aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 11.08.2020 r. pod poz. 8468

220/VIII/2020 w sprawie Programu profilaktycznego szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Józefowa w wieku 65+ na lata 2020-2021
załącznik
aktualna nie
221/VIII/2020 w sprawie uchylenia uchwał inicjujących procedury planistyczne aktualna nie
222/VIII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
załącznik
aktualna nie
223/VIII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
załącznik
aktualna nie
224/VIII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
załącznik
aktualna nie
225/VIII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Józefowa aktualna nie
226/VIII/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie aktualna nie
Stanowisko Rady Miasta w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa za rok 2019 aktualne nie
       

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewelina Foryś
(2020-07-21 16:06:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Wrońska
(2020-09-02 12:57:59)
 
 
liczba odwiedzin: 3020813

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X