☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa
Grafika zawierająca herb Urząd Miasta Józefowa

Piątek 07.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXIII sesja Rady Miasta Józefowa - 29.05.2020 r.

Porządek obrad, wyniki głosowania imiennego i nagranie z sesji.

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Józefowa.

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
191/VIII/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

aktualna

tak

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 08.06.2020 r. pod poz. 6386.

192/VIII/2020

zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027

załącznik nr 1

zalącznik nr 2

aktualna nie
193/VIII/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie na rok 2020

aktualna nie
194/VIII/2020

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

aktualna

tak

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 02.06.2020 r. pod poz. 6134.

195/VIII/2020

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

załącznik nr 1

załącznik nr 2

aktualna

tak

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 08.06.2020 r. pod poz. 6387.

196/VIII/2020

w sprawie Statutu Miasta Józefowa.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

aktualna

tak

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 08.06.2020 r. pod poz. 6388.

197/VIII/2020

w sprawie nadania nazwy ulicy w Józefowie

załącznik

aktualna

tak

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 08.06.2020 r. pod poz. 6389.

198/VIII/2020

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Józefowa w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących
z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

aktualna

tak

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 08.06.2020 r. pod poz. 6390.

199/VIII/2020

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę nr 79/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania ze skweru imienia św. Jana Pawła II w Józefowie oraz uchwałęnr 434/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze skweru imienia św. Jana Pawła II w Józefowie

aktualna nie
200/VIII/2020

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga na uchwałę nr 71/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa

aktualna nie
201/VIII/2020

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Józefowa za rok 2019

załącznik

aktualna nie
Stanowisko Rady Miasta

w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy powstania samorządu terytorialnego w Józefowie

aktualna nie

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewelina Foryś
(2020-05-21 14:11:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewelina Foryś
(2020-06-29 11:16:52)
 
 
liczba odwiedzin: 3020882

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X