☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa
Grafika zawierająca herb Urząd Miasta Józefowa

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Porządek obrad sesji wraz z materiałami znajduje się pod tym LINKIEM.

Protokół z obrad XXI sesji.

 

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
163/VIII/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- załącznik nr 4

aktualna

tak

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2020 r. pod poz. 3711.

164/VIII/2020

zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

aktualna nie
165/VIII/2020

w sprawie przejęcia od Zarządu Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie miasta Józefów

aktualna nie
166/VIII/2020

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu utrzymania powiatowych dróg publicznych

aktualna nie
167/VIII/2020

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu utrzymania powiatowych dróg publicznych

aktualna nie
168/VIII/2020

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie  ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

Zmieniona Uchwałą Nr 198/VIII/2020 z 29.05.2020 r.

Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 241/VIII/2020 z 29.10.2020 r.

tak

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2020 r. pod poz. 3712.

169/VIII/2020

zmieniająca uchwałę Nr 75/VIII/2019 z dnia  31 maja 2019 r. Rady Miasta Józefowa w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Józefowa”

aktualna

tak

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2020 r. pod poz. 3713.

170/VIII/2020

zmieniająca uchwałę Nr 106/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

aktualna

tak

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2020 r. pod poz. 3714.

171/VIII/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie

aktualna

tak

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2020 r. pod poz. 3715.

172/VIII/2020

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń  do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Józefowa na lata 2015-2030”

- załącznik

aktualna nie
173/VIII/2020

w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie: ulica Orzeszkowej od Botanicznej do Łąkowej

aktualna nie
174/VIII/2020

w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie: ulica Kossaka (rozwidlenie od ulicy Grottgera)

aktualna nie
175/VIII/2020

w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie: ulica Wąska na odcinku od ulicy Wawerskiej do ulicy Samorządowej

aktualna nie
176/VIII/2020

w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie: ulica Małkowskiego na odcinku od ulicy Łąkowej w kierunku Alei Bluesa

aktualna nie
177/VIII/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Józefowa

aktualna nie
178/VIII/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Miasta Józefowa

aktualna nie
179/VIIII/2020

w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie gospodarki odpadami

aktualna nie

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Wrońska
(2020-02-27 16:03:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Wrońska
(2020-11-09 11:39:12)
 
 
liczba odwiedzin: 3020752

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X