☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa
Grafika zawierająca herb Urząd Miasta Józefowa

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Porządek obrad, wyniki głosowania iminnego dostepne sa pod tym LINKIEM.

Protokół z obrad XV sesji Rady Miasta.

 

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
103/VIII/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- załącznik nr 4

- załącznik nr 5

- załącznik nr 6

- wyjasnienia do inwestycji

aktualna

tak

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 08.10.2019 r. pod poz. 11583.

104/VIII/2019

zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

aktualna nie
105/VIII/2019

w sprawie zmiany uchwały nr 299/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Józefowa, zmienionej uchwałą nr 331/VII/2017z dnia 27 października 2017 r. oraz uchwałą nr 364/VII/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.

aktualna nie
106/VIII/2019

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Zmieniona Uchwałą Nr 170/VIII/2020

tak

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 08.10.2019 r. pod poz. 11584.

107/VIII/2019

w sprawie zmiany uchwały Nr 211/V/2009 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.

aktualna

tak

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 08.10.2019 r. pod poz. 11585.

108/VIII/2019

w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Józefowie.

straciła moc zgodnie z uchwałą nr 279/VIII/2021 z 26.03.2021r.

tak

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 08.10.2019 r. pod poz. 11586.

109/VIII/2019

w sprawie przyjęcia nowego statutu jednostki budżetowej „Zakład obsługi – Piękne Miasto”

straciła moc zgodnie z uchwałą nr 265/VIII/2020 nie
110/VIII/2019

zmieniająca uchwałę Nr 75/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Rady Miasta Józefowa w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisja dla Miasta Józefowa”.

aktualna

tak

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18.10.2019 r. pod poz. 11999

111/VIII/2019

zmieniająca uchwałę Nr 480/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

aktualna nie
112/VIII/2019

w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

- załącznik

aktualna

tak

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 16.10.2019 r. pod poz. 11899.

113/VIII/2019

w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Józefowa.      

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2a

- załącznik nr 2b

- załacznik nr 3                       

Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12.11.2029 r. nie
114/VIII/2019

w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Józefowa.

- załącznik

aktualna nie
115/VIII/2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego.

aktualna nie
Stanowisko Rady Miasta Józefowa

w sprawie wniosku p. A. Cz. o przyjęcie przez Miasto Józefów władztwa nad Jeziorem Łacha.

aktualne nie

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Wrońska
(2019-09-19 15:37:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewelina Foryś
(2021-03-31 12:22:36)
 
 
liczba odwiedzin: 3020804

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X