☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa
Grafika zawierająca herb Urząd Miasta Józefowa

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XIV sesja Rady Miasta Józefowa - 26.07.2019 r.

Porządek obrad, wyniki głosowania imiennego i nagranie z sesji.

Protokół z obrad XIV sesji Rady Miasta Józefowa.

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
91/VIII/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- załącznik nr 4

- załącznik nr 5

- wyjaśnienie do inwestycji

aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 12.08.2019 r. pod poz. 9765

92/VIII/2019

zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

aktualna nie
93/VIII/2019 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Miasta Józefowa w zakresie przeprowadzenia akcji „Józefów bez plastiku”. aktualna nie
94/VIII/2019 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie”. aktualna nie
95/VIII/2019 w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. aktualna nie
96/VIII/2019 w sprawie przekazania petycji. aktualna nie
97/VIII/2019 w sprawie wprowadzenia etapów realizacji uchwały nr 404/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. aktualna nie
98/VIII/2019 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy ul. Dobrej – dz. ew. nr 27/6 w obr. 27. aktualna nie
99/VIII/2019

w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Józefowa.

- załącznik

Uchylona Uchwałą Nr 114/VIII/2019 z 27.09.2019 r. nie
100/VIII/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. aktualna nie
101/VIII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Józefowa. aktualna nie
102/VIII/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 12.08.2019 r. pod poz. 9766

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Wrońska
(2019-07-18 15:18:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Wrońska
(2019-10-01 13:39:48)
 
 
liczba odwiedzin: 3020790

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X