☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa
Grafika zawierająca herb Urząd Miasta Józefowa

Piątek 07.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XII sesja Rady Miasta Józefowa - 31.05.2019 r. (uchwały nr 68 - 83 + stanowisko)

Porządek obrad, wyniki głosowania imiennego i nagranie z sesji.

Protokół z XII sesji rady Miasta Józefowa

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
68/VIII/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
wyjaśnienia
aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 14.06.2019 r. pod poz. 7452

69/VIII/2019 zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026
załącznik nr 1
załącznik nr 2
aktualna nie
70/VIII/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu w 2019 r. aktualna nie
71/VIII/2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa straciła moc zgodnie z uchwałą nr 278/VIII/2021 z 26.03.2021r.

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 14.06.2019 r. pod poz. 7453

72/VIII/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów straciła moc zgodnie z uchwałą nr 261/VIII/2020

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 14.06.2019 r. pod poz. 7454

73/VIII/2019 w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie miasta Józefowa

Straciła moc zgodnie z uchwałą Nr 279/VIII/2021 z 26.03.2021r.

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 14.06.2019 r. pod poz. 7455

74/VIII/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
załącznik nr 1
załącznik nr 2

Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 152/VIII/2019 z 20.12.2019 r.

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 14.06.2019 r. pod poz. 7456

75/VIII/2019 w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Józefowa”
załącznik

Zmieniona Uchwałą Nr 110/VIII/2019 z 27.09.2019 r.,

 Uchwałą Nr 169/VIII/2019 z 31.05.2019 r.,

Uchwałą Nr 241/VIII/2020 z 29.10.2020 r.

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 04.07.2019 r. pod poz. 8303

76/VIII/2019 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Józefowa na lata 2019-2023 aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 14.06.2019 r. pod poz. 7457

77/VIII/2019 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w obrębie 10 aktualna nie
78/VIII/2019 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w obrębie 84 aktualna nie
79/VIII/2019 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa, położonych w Józefowie nad rzeką Wisłą aktualna nie
80/VIII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Zespołu ds. rewitalizacji w celu realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-2023 aktualna nie
81/VIII/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2018 rok aktualna nie
82/VIII/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2018 r. aktualna nie
83/VIII/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2018 r. aktualna nie
Stanowisko Rady Miasta Józefowa w sprawie wniosku mieszkańców ul. Małej w Józefowie o utwardzenie dojazdu do dwóch posesji przy ul. Małej aktualne nie

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Wrońska
(2019-05-23 16:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewelina Foryś
(2021-03-31 12:20:44)
 
 
liczba odwiedzin: 3020895

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X